Počet záznamů: 1  

Cesta z Baghdádu k volžským Bulharům, 921–922 [překlad]

 1. 1.
  0577441 - OÚ 2024 RIV CZ cze T - Překlad
  Beránek, Ondřej
  Cesta z Baghdádu k volžským Bulharům, 921–922 [překlad].
  [From Baghdad to Volga Bulghars, 921–922 [translation].]
  [IBN FADLĀN.: [Risāla]]. - Praha: Academia, 2023. Orient, 44. ISBN 978-80-200-3480-9
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Ibn Fadlān * Volga Bulgarians * Islamic travelogues * 10th century * mediaeval Arabic literature
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  V roce 921 se na pokyn ‘abbásovského chalífy vydalo z Baghdádu do království ležícího při soutoku řek Volha a Kama poselstvo s Ibn Fadlánem. Volžské Bulharsko se nacházelo daleko za hranicemi islámského centra a Ibn Fadlán nám ve svém arabsky psaném pojednání zanechal barvité zprávy jedinečné historické a etnografické hodnoty o oblastech Eurasie, které cestou spatřil. Svůj popis věnoval zejména zvykům tamních lidí, v mnoha případech pohanským stepním kmenům, především Oghuzům, Pečeněhům a Baškirům, a hlavně samotným volžským Bulharům. Setkal se rovněž s „Rusy“, severskými obchodníky-válečníky, kteří z oblasti Baltu pronikali na jih podél ruských řek, a byl svědkem jejich pohřební ceremonie spálení zesnulého na lodi. Kniha o jeho cestě, která trvala téměř rok a během níž urazil skoro pět tisíc kilometrů, právem náleží ke klenotům středověké, nejen arabské literatury.

  In 921, on the instructions of the 'Abbasid caliph, an official mission with Ibn Fadlan set out from Baghdad for the kingdom situated at the confluence of the Volga and Kama rivers. Volga Bulgaria laid far beyond the Islamic centre, and Ibn Fadlan left us in his Arabic-language treatise a colourful account of unique historical and ethnographic value describing the areas of Eurasia he saw on his way. He devoted his description in particular to the customs of the various local people, in many cases the pagan steppe tribes, the Oghuz, the Pechenegs and the Bashkirs, and especially the Volga Bulghars themselves. He also met the 'Rus', the Nordic warrior-traders who penetrated south from the Baltic region along the Russian rivers, and witnessed their funeral ceremony of burning the deceased on a boat. The book about his journey, which lasted almost a year and during which he travelled almost five thousand kilometres, rightly belongs to the jewels of medieval, not only Arabic, literature.
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346625

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.