Počet záznamů: 1  

Ověřená technologie pro odstraňování organických polutantů z čistírenských kalů procesem pyrolýzy

 1. 1.
  0572014 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Cajthaml, Tomáš - Čechmánková, J. - Vácha, R.
  Ověřená technologie pro odstraňování organických polutantů z čistírenských kalů procesem pyrolýzy.
  [Proven technology for the removal of organic pollutants from sewage sludge by pyrolysis.]
  Interní kód: odstraňování organických polutantů pyrolýzou ; 2023
  Technické parametry: Ověřená technologie spočívá ve využití procesu pyrolýzy probíhající při teplotách 500–650 °C v prostředí omezeném na volný kyslík, s následným spálením primárního pyrolýzního plynu za teploty až 1100 °C. Ověření proběhlo s reálným čistírenským kalem přirozeně kontaminovaným organickými polutanty. Technické parametry jsou detailně specifikovány v protokolu o ověřené technologii.
  Ekonomické parametry: Oproti jiným způsobům nakládání s čistírenskými kaly (přímá aplikace na půdy, kompostování) dochází ke značnému zmenšení objemu a hmoty tohoto odpadu, jeho úplné hygienizaci a stabilizaci, tudíž lze snížit náklady na odstraňování tohoto odpadu (čistírenského kalu). Ekonomiku procesu lze dále vylepšit vyjmutím produkovaného biouhlu vyrobeného z čistírenského kalu z katalogu odpadů a jeho certifikací na pomocnou půdní látku. Vzniklý produkt – biouhel, je potenciálně pak dále obchodovatelnou komoditou.
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: pyrolysis * sewage sludge * endocrine disruptors * POPs * pharmaceuticals
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)

  Technologická linka je provozována pro zpracování čistírenských kalů za účelem výroby biouhlu a užitného tepla. V technologii dochází k odstraňování organických polutantů (persistentní organické polutanty – PAU, PCB, PFAS, farmaceutika a endokrinní disruptory). Technologie je založena na principu pyrolýzy, při které dochází k ohřevu čistírenského kalu na teploty 500–650 °C v prostředí s omezeným obsahem volného kyslíku. Během procesu dochází k uvolňování (těkání) zbytkové vody a částečnému rozkladu zejména organické části čistírenských kalů, včetně organických polutantů. Ověření proběhlo s čistírenským kalem přirozeně kontaminovaným výše uvedenými znečišťujícími látkami, lze však předpokládat, že tuto technologii bude možné využít i pro degradaci jiných polutantů, včetně tzv. emergentních kontaminantů.


  The technology is used to treat sewage sludge and produce biochar with useful heat. Organic pollutants (persistent organic pollutants – PAH, PCB, PFAS), pharmaceuticals and endocrine disruptors) are removed using this technology. The technology is based on the principle of pyrolysis, in which the sewage sludge is heated to temperatures of 500-650 °C in an environment with a limited oxygen supply. During the process, residual water is released and the organic part of the sludge, including organic pollutants, is partially decomposed. The verification was carried out with sewage sludge naturally contaminated with the abovementioned pollutants, but it can be assumed that this technology can also be used for the degradation of other pollutants, including the so-called emerging contaminants.
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0342851

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Pyrolýza ČK_Technická část Ověřená technologie 4.0.pdf8426.9 KBAutorský preprintpovolen
  Pyrolýza ČK_Formulář Oveřená technologie 4.0.pdf11262.7 KBAutorský preprintpovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.