Počet záznamů: 1  

Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu.

 1. 1.
  0544887 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fuka, J. - Kos, M. - Pohořelý, Michael
  Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu.
  [Drying and pyrolysis at Trutnov WWTP – the first results of test operation.]
  Sovak. Roč. 30, 7-8 (2021), s. 24-28. ISSN 1210-3039
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * drying
  Obor OECD: Energy and fuels
  Způsob publikování: Omezený přístup

  Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., převzaly od dodavatele HST Hydrosystémy s. r. o. v září roku 2020 do zkušebního provozu technologickou linku na termické zpracování čistírenského kalu, zahrnující nízkoteplotní sušárnu a pyrolýzní jednotku. Tento projekt ČOV Trutnov-Bohuslavice - kalová koncovka je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  Technologická linka (sušárna ELIQUO + pyrolyzér PYREG) zabezpečuje roční zpracování 3 700 t odvodněného čistírenského kalu na biochar. Celkové způsobilé výdaje činily 58,3 mil. Kč. V rámci procesu se sníží hmotnost a objem kalů, organické mikropolutanty obsažené v kalu jsou termicky destruovány
  a zároveň se procesem pyrolýzy sekvestruje část uhlíku do stabilní formy, což významně přispěje ke snížení uhlíkové stopy a přispívá k ochraně životního prostředí.
  Zařízení je první svého druhu v České republice a vyprodukovaný biochar se předpokládá registrovat jako pomocnou půdní látku nebo hnojivo.


  Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., took over a technological line for thermal treatment of sewage sludge, including a low-temperature dryer and a pyrolysis unit, for trial operation from the supplier HST Hydrosystémy s. r. o. in September 2020. This project ČOV Trutnov-Bohuslavice - kalová koncovka is co-financed by the European Union under the Operational Programme Environment.
  The technological line (ELIQUO dryer + PYREG pyrolyzer) provides annual processing of 3 700 t of dewatered sewage sludge into biochar. The total eligible expenditure amounted to CZK 58.3 million. In the process, the weight and volume of the sludge are reduced, organic micropollutants contained in the sludge are thermally destroyed and, at the same time, part of the carbon is sequestered into a stable form which significantly contributes to reducing the carbon footprint and contributes to environmental protection.
  The plant is the first of its kind in the Czech Republic and the biochar produced is expected to be registered as a soil conditioner or fertiliser.


  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321685

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22021082407190.pdf33.3 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
Počet záznamů: 1