Počet záznamů: 1  

Nepůvodní dřeviny v památkách zahradního umění

 1. 1.
  0541213 - BÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pejchal, Miloš - Sádlo, Jiří - Štefl, Lukáš
  Nepůvodní dřeviny v památkách zahradního umění.
  [Non-native woody plants in the monuments of garden art.]
  Průhonice: Botanický ústav AV ČR v. v. i., 2021. 204 s. ISBN 978-80-86188-71-3
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M041
  Klíčová slova: invasion * monuments of garden art * non-native woody plants
  Obor OECD: Plant sciences, botany
  https://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/Pejchal a kol_Nepuvodni dreviny v PAZU_2021.pdf

  Dřeviny nepůvodní v květeně České republiky (včetně kultivarů odvozených od druhů původních) hrají významnou roli v památkách zahradního umění. První část publikace se zabývá specifiky památkové hodnoty dřevin, vyplývajícími z toho, že se jedná o živé organismy. Hlavní pozornost je zaměřena na uplatňování autenticity dřevin v praxi. Ve druhé části publikace jsou podány současné poznatky o době a místě zavedení 1017 nepůvodních dřevin do kultury na území České republiky (471 z nich je původu přírodního a 546 vzniklo v kultuře, v poznámkách jsou údaje o dalších cca 200 dřevinách). Třetí část publikace je věnována možnému ohrožení památek zahradního umění a jejich okolí samovolným šířením nepůvodních dřevin, a to jak generativním, tak vegetativním způsobem. 958 nepůvodních dřevin (448 z nich je původu přírodního a 510 vzniklo v kultuře) bylo dle jejich potenciální nebezpečnosti rozděleno do 9 skupin s rozdílným managementem. Tyto údaje jsou doplněny o přehled samovolného šíření, detailně zaznamenaného v 50 objektech.

  Non-native woody plants in the flora of the Czech Republic (including cultivars derived from native species) play an important role in monuments of garden art. The first part of the publication deals with the specifics of the heritage value of woody plants, resulting from the fact that they are living organisms. The main attention is focused on the application of woody plant authenticity in practice. The second part of the publication presents current knowledge of the time and place of introduction of 1017 non-native woody plants into culture in the area of the Czech Republic (471 of them are of natural origin and 546 originated in culture, the notes contain data on another 200 woody plants). The third part of the publication is devoted to the possible threat to the monuments of garden art and their surroundings by the spontaneous spread of non-native woody plants, both in a generative and vegetative way. 958 non-native woody-plant species (448 of them are of natural origin and 510 originated in culture) were divided into 9 groups with different management according to their potential danger. These data are supplemented by an overview of spontaneous spread, recorded in detail in 50 objects.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318959

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.