Počet záznamů: 1  

Lévinas v konfrontaci

 1. 1.
  0524306 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bierhanzl, Jan
  Tvář a její politické rámy: Emmanuel Lévinas a Judith Butlerová.
  [The face and its Political Frames: Emmanuel Levinas and Judith Butler.]
  Lévinas v konfrontaci. Praha: OIKOYMENH, 2019 - (Sikora, O.; Sirovátka, J.), s. 246-257. Mathésis, 15. ISBN 978-80-7298-268-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-20498S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: address * precariousness * vulnerability * ethics * politics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Počínaje knihou Precarious life (z roku 2004) se důraz zkoumání Judith Butlerové posouvá od otázek diskursivní konstrukce genderu a pohlaví k etice nezajištěnosti života. Lévinasova etika zranitelnosti zde představuje jeden z klíčových zdrojů. V následující kapitole se pokusíme jednak rekonstruovat jádro Lévinasovy etiky, vztahový rámec, který Butlerová kriticky přejímá právě od Lévinase a který nazývá „struktura oslovení“ (address), jednak ukázat, jakým způsobem tuto etiku vztahovosti Butlerová podrobuje kulturní a politické transpozici.

  Jan Bierhanzl discusses the way Levinas inspires the work of Judith Butler. Since Precarious Life (2004) the stress of Butler’s analysis moves from the problems of discursive construction of gender and sex to an ethics of the precariousness of life, for which Levinas’s ethics of vulnerability represents a key reference. Starting with reconstruction of the core of Levinas’s ethics, Jan Bierhanzl proceeds to interpret the relational framework that Butler calls „the structure of address“ to show in what way Butler accomplishes a cultural and political transposition of this relational ethics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308702