Počet záznamů: 1  

Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace

 1. 1.
  0519410 - OÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Ptáčková, Jarmila - Čuřík, Jan
  Diplomacie čínsko-arabského přátelství: ČLR a Spojené arabské emiráty.
  [Diplomacy of the China-Arab Friendship: PRC and the United Arab Emirates
  .]
  Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Praha: Academia, 2018 - (Klimeš, O.), s. 191-215. Orient, 33. ISBN 978-80-200-2962-1
  Grant CEP: GA ČR GA15-21829S
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: China's cultural diplomacy * United Arab Emirates * Confucius Institutes * Soft power * people-to-people bonds * China-Arab friendship
  Obor OECD: Political science

  V rámci čínské kulturní diplomacie cílící na arabské státy se hovoří o čínsko-arabském „koridoru přátelských vztahů“ podél starodávné Hedvábné cesty sahajícím až do období kolem roku 300 př. n. l. (Zhang 2015). Vyzdvihování dlouhotrvajících a pevných čínsko-arabských vztahů se ozývá stále častěji i v souvislosti s pokračující realizací současné proaktivní čínské globální iniciativy zaměřené na rozšířenou ekonomickou spolupráci, tzv. Pásmo a cesta (Yidai yilu). Pásmo a cesta v současnosti zastupuje, nebo je alespoň jedním z hlavních rétorických stavebních prvků čínské diplomacie. Jejím deklarovaným záměrem je rozšířit a zjednodušit stávající ekonomickou spolupráci se zeměmi nacházejícími se nejen podél starodávné Hedvábné cesty. Mezi další cíle, které se veřejně nezdůrazňují, patří export nadbytku čínského zboží, kapitálu a pracovní síly, a také čínské technologie a modelů čínského rozvoje i politických postupů. Ve svém záměru se Čína však nechce spokojit pouze s pragmatickými výsledky statistických čísel prezentujících výši investic či objemu exportu a importu. Čínská zahraniční politika se zároveň snaží vstoupit na jeviště mezinárodní diplomacie v roli pozitivního aktéra usilujícího o globální spolupráci a udržení statu-quo v oblastech nacházejících se na jižním okraji Eurasie. Čínský zahraničněpolitický program pro Blízký východ oslovuje všech dvaadvacet arabských států jako součást jednotného arabského bloku (Xinhua 2016). Plány uváděné na čínsko-arabské úrovni však udávají jen málo přesných údajů, což je pochopitelné vzhledem k historické, ekonomické, politické, rozvojové i kulturní různorodosti jednotlivých arabských států. Pro konkrétní příklad čínsko-arabských vztahů a strategie čínské kulturní diplomacie na Blízkém východě je třeba se zaměřit na bilaterální vztahy vždy jen s určitým arabským státem, v tomto případě Spojené arabské emiráty

  Chinese cultural diplomacy targeting Arab states refers to the Sino-Arabic “Corridor of Friendly Relations” along the ancient Silk Road dating back to around 300 BC (Zhang 2015). “Long-lasting and solid Sino-Arab relations” are increasingly being highlighted in the context of the ongoing implementation of China’s current proactive global initiative for enhanced economic cooperation, the so-called Belt and Road (BRI, Yidai yilu). The BRI currently represents one of the main rhetorics of Chinese diplomacy. Its declared intention is to extend and simplify existing economic cooperation with countries located not only along the ancient Silk Road. Other objectives that are not publicly emphasized, include the export of surplus Chinese goods, capital and labor, as well as Chinese technology and models of Chinese development and political processes. Moreover, China does not want to satisfy only with pragmatic cooperation. Instead, China’s foreign policy seeks to enter also the stage of international diplomacy as a positive actor seeking global cooperation and maintaining the status quo in areas located on the southern outskirts of Eurasia. China’s foreign policy program for the Middle East addresses all twenty-two Arab states as part of the single Arab bloc (Xinhua 2016). However, the plans presented at the general Sino-Arab level lack a detailed description. This is understandable given the historical, economic, political, developmental and cultural diversity of the various Arab states. For a specific example of Sino-Arab relations and Chinese cultural diplomacy strategies in the Middle East, it is necessary to focus on bilateral relations only with a certain Arab state, in this case the United Arab Emirates
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304736

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.