Počet záznamů: 1  

Tradiční metafyzika a metafyzická tradice v perspektivách současného bádání

 1. 1.
  0517347 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Tradiční metafyzika a metafyzická tradice v perspektivách současného bádání.
  [Traditional metaphysics and the metaphysical tradition in the perspectives of contemporary scholarship.]
  Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 825-836. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: metaphysics * first philosophy * presocratics * Aristotle * natural substances * Categories * ontology * onto-theology * ideas * triadic metaphysics * Comenius * German metaphysics * metaphysics in mathematics * Patočka * metaphysics of science
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://hdl.handle.net/11104/0304329

  Úvodní stať monotematického bloku Filosofického časopisu, která podává základní přehled o hlavních momentech dějin metafysiky od antických počátků po šedesátá léta 20. stol. Hostující editor na tomto pozadí představuje jednotlivé články bloku a vysvětluje jejich spojující linii, která není přímým předmětem žádného z text a přece celým tematickým blokem prostupuje: kontinuita základního kulturního paradigmatu evropského myšlení.

  Introduction to the monothematic issue of the Philosophical Journal on metaphysics. The editor of the issue offers a basic overview of the main moments of the history of metaphysics from the early beginnings to the 1960s. Against this background he presents the individual articles of the issue and explains their connecting line, which is not a direct object of any text and yet permeates the whole thematic block: the continuity of the basic cultural paradigm of European thought.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304329