Počet záznamů: 1  

Aristotelova první filosofie a první filosofové

 1. 1.
  0517345 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Aristotelova první filosofie a první filosofové.
  [Aristotle’s First Philosophy and the First Philosophers.]
  Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 837-860. ISSN 0015-1831
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Aristotle * metaphysics * presocratics * Patočka * first philosophy * non-metaphysical philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://hdl.handle.net/11104/0304330

  Autor se zabývá původem disciplíny „metafyzika“. Nastiňuje obtíže s rekonstrukcí Aristotelovy metafyzické koncepce a prezentuje přehled obvyklých řešení těchto obtíží. Poté analyzuje jednu z interpretačních hypotéz: Aristotelova metafyzika má být pokračováním předsokratovské tradice a pregnantní formulací obecně filosofické tematiky. To autor odmítá a na rozdíl od Patočky se domnívá, že lze smysluplně mluvit o předmetafyzické filosofii.

  The author deals with the origin of metaphysics. He describes the difficulties associated with Aristotle’s metaphysical concept, then presents an overview of the common solutions. Second, author provides a detailed analysis of one of possible interpretative hypotheses: that Aristotle’s metaphysics is a continuation of pre-Socratic tradition and articulates a general, foundational theme of philosophy. Differently from Patočka, author concludes with the concept of a pre-metaphysical philosophy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304330