Počet záznamů: 1  

Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. Díl II

 1. 1.
  0505913 - ÚDU 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
  Petrasová, Taťána
  Katedrála bez krále: chrám sv. Víta v letech 1791–1929.
  [The Cathedral without King: The church of St Vitus in 1791-1929.]
  Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. Díl II. Praha: Hilbertinum - Společnost Kamila Hilberta: Archeologický ústav AV ČR, 2019 - (Maříková-Kubková, J.), s. 500-507, 509-541, 556-618, 622-629, 632-635. ISBN 978-80-905659-2-0
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Bohemia * Austria * 19th century * 20th century * architecture * Josef Kranner * Josef Mocker * Kamil Hilbert * Josef Führich * Václav Michael Pešina * Franz Thun-Hohenstein
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history

  Text se zabývá stavební historií pražské katedrály sv. Víta v 19. století po postupné ztrátě historické vazby mezi chrámem a panovnickým rodem Habsburků. Nedostatek zájmu ze strany panovníka vedl k oslabení prestiže tohoto stavitelského úkolu, jenž byl pohřebním a korunovačním kostelem českých králů. Počínaje kresbami architekta K. F. Schinkela z roku 1803 a první doloženou neogotickou rekonstrukci roku 1822 se naopak obnovuje zájem umělců a architektů o pochopení torzálně zachovaného díla. Nová institucionální podpora umožnila v letech 1867–1928 vznik projektů J. Krannera, prosazení nové koncepce J. Mockerem i odvážný krok K. Hilberta vedoucí k propojení staré a nové části interiéru.

  The text deals with the building history of the Prague Cathedral St Vitus in the 19th century after the gradual loss of historical ties between the church and the royal family of Habsburg. The lack of interest on the part of the ruler weakened the prestige of this architectural task, which was the burial and coronation church of Czech kings. On the contrary, from the drawings of architect K. F. Schinkel (1803) and the first Neo-Gothic reconstruction (1822), the interest of artists and architects in understanding the Gothic torso is renewed. New institutional support allowed the creation of designs by J. Kranner and J. Mocker. Finally, K. Hilbert did the courageous step to linking the old and the new interior in 1929.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297252
   
Počet záznamů: 1