Počet záznamů: 1  

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků – květen 2019

 1. 1.
  0505911 - SOU-Z 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Hanzlová, Radka
  Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků – květen 2019.
  [Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees – May 2019.]
  1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 7 s. Tiskové zprávy CVVM, pm190626.
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: refugees * military conflicts * immigration
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/political/international-relations/4971-attitude-of-czech-public-to-accepting-of-refugees-may-2019

  V květnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů české veřejnosti k přijímání uprchlíků a k situaci spojené s migrační krizí. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem obecně a konkrétně pak uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace a vnímání situace jako bezpečnostní hrozby.

  In May 2019, the Public Opinion Research Centre questioned a set of questions about the attitudes of the Czech public to receiving refugees and the situation associated with the migration crisis. Specifically, respondents expressed their attitudes to receiving refugees from areas affected by military conflicts in general and refugees from the Middle East and North Africa in particular. Part of the interview was also exploring interest in current developments around this situation and perceiving the situation as a security threat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297571