Počet záznamů: 1  

Energein: Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám

 1. 1.
  0502722 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
  Boháček, Kryštof
  Filosofie mezi perspektivami dialogu a dialogem perspektiv.
  [Philosophy between the perspectives of dialogue and the dialogue of perspectives.]
  Energein: Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám. Praha: Rubato, 2019, s. 50-65. ISBN 978-80-87705-74-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Plato * reading order of the dialogues * early Socratic dialogue * transitive dialogue * polemical dialogue * the top dialogue * formal dialogue * dialogue without partners
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Kapitola se zabývá metodologií studia Platóna, tzv. “closereading”, a využitím tzv. typologie dialogů podle formálních kritérií. Autor nejprve nabídne přehled bádání od IXX. stol. a poté podá vlastní typologii dialogů, v níž rozliší celkem 6 typů Platónova dialogu: dialog bez partnera, raný sókratovský dialog, tranzitivní dialog, polemický dialog, vrcholný dialog a ryze formální dialog. Na závěr autor ukazuje cestu od platónské dialektiky k jádru každého filosofování.

  The chapter deals with the methodology of Platonic studies, “closereading” and the typology of dialogues according to formal criteria. After description of the state of research the author presents his own typology of dialogues: dialogue without a partner, early Socratic dialogue, transitive dialogue, polemical dialogue, top dialogue and purely formal dialogue. Finally, the author shows the way from Platonic dialectic to the core of every philosophical process.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302566