Počet záznamů: 1  

Archeologický výzkum kláštera v Pivoni (okr. Domažlice)

 1. 1.
  0501714 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Břicháček, Pavel
  Archeologický výzkum kláštera v Pivoni (okr. Domažlice).
  [Archaeological survey of the Pivoň monastery (Domažlice district).]
  Archeologie západních Čech. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 90-112. ISSN 1804-2953
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Pivoň * Middle Ages * monastery * walls * stratas * cemetery
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Při záchranném archeologickém výzkumu bylo zjištěno v souladu s písemnými prameny několik stavebních etap pivoňského augustiniánského kláštera. V prvé řadě byly na prvním nádvoří a severně od kostela Zvěstování Panny Marie zjištěny zbytky dřevěné zástavby. I když mohou některé kůlové jámy souviset se stavbou kamenné architektury, byl nalezen větší počet kůlových jam dalších, které můžeme spojovat se vznikem vilemitského eremitoria. Další stavební etapou byla výstavba kamenného kláštera, která byla zahájena někdy v šedesátých letech 13. století. Budování kostela probíhalo postupně, o čemž svědčí i přítomnost spár mezi jednotlivými částmi stavby. Jeho půdorys naznačuje přímé kontakty na mateřskou oblast vilemitského řádu, střední a severní Itálii. Konventní budovy středověkého kláštera byly postaveny jižně od kostela, jejich obvodové zdi dosahují šířky 1,7–2,0 m. U jižní konventní budovy (?) je zřejmé, že byla zčásti podsklepena. Písemné prameny vypovídají o tom, že byl klášter za husitských válek poškozen. Po nich následovala další stavební etapa, oprava kostela a konventních budov. V té době byl areál také rozšiřován o další objekty západně od středověkého jádra. Z této doby máme zachovány i některé stavební články (klenební žebra). Na zbytcích těchto objektů, poškozených za třicetileté války pak vyrostl rozsáhlý barokní areál, který se zčásti jako ruina dochoval do současnosti.

  Different architectural phases were discovered during the excavations of the Augustinian monastery in Pivoň. North from the Virgin Mary church there were remnants of a wooden buildings discovered. The founds can be connected to the emergence of the Vilemites monastery. The next phase was building of the stone church in the 60s of the 13th c. It has been done gradually. Its ground plan suggests direct contacts to the mother area of the order in central and northern Italy. The cloister was built south from the church. According to written records the monastery was damaged during the Hussite wars. Afterwards was the monastery repeared and expanded. After the 30 years’ war a new bigger Baroque order house was built.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293927