Počet záznamů: 1  

Biblické výklady a biblická paměť v táborském apokalyptickém myšlení

 1. 1.
  0501667 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cermanová, Pavlína
  Biblické výklady a biblická paměť v táborském apokalyptickém myšlení.
  [Bible Interpretation and Biblical Memory in Tábor Apocalyptic Thinking.]
  Husitský Tábor. -, č. 22 (2018), s. 9-33. ISSN 0231-6080
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hussitism * medieval exegesis * concept of authority * apocalyptic thinking * chilliasm
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Studie sleduje postoj táborských kněží k biblickým výkladům a církevním autoritám, kdy jedním ze základních kritérií byla konformita exegety s evangelijním životem a biblickými modely. Důležitým aspektem v přijatelnosti post-biblické exegese, jak k ní přistupovali autoři apokalypticky laděných spisů, tak byla biblická paměť, resp. autenticita biblických norem přenesených do soudobých událostí. Studie je rovněž zaměřena na vybrané prvky v konstruktu komplexu husitského chiliasmu.

  The study monitores the attitude of the Tábor priests to biblical interpretations and church authorities when one of the primary criteria was the conformity of exegetes with evangelical life and biblical models. An essential aspect of the acceptability of the post-biblical exegesis, as approached by the authors of the apocalyptic writings, was the biblical memory, respectively. The authenticity of biblical standards transferred to contemporary events. The study also focuses on selected elements in the construct of the Hussite chilliasm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293660