Počet záznamů: 1  

Průmyslová tradiční tavicí pec s principy řízeného proudění

 1. 1.
  0499630 - ÚSMH 2019 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Němec, Lubomír - Jebavá, Marcela - Cincibusová, Petra - Hrbek, L. - Brada, J.
  Průmyslová tradiční tavicí pec s principy řízeného proudění.
  [Industrial melting furnace based on principles of controlled melt flow.]
  Interní kód: CONTAINER ; 2018
  Technické parametry: Energetický model řízeného proudění skloviny v tavicím prostoru s ohledem na efektivní rozdělení energie.
  Ekonomické parametry: Nižší spotřeba energie, vyšší výkon tavicího zařízení, snížení ztrátovosti ve sklářské výrobě
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH02020316
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: glass melting space * controlled melt flow * mathematical modeling * energetic model
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Obor OECD: Ceramics

  Výskyt neúčinných prostor v klasických tavicích prostorech je způsoben typem přirozeně se ustavivšího proudění. Kvalita typu proudění vzhledem ke kvalitě tavicího procesu je měřena veličinou využití tavicího prostoru a umožňuje nacházet nejvýhodnější typy proudění pomocí vhodného rozložení dodávané energie. Toto rozložení popisuje tzv. energetický model. Autoři tohoto systému poznatků modelovali matematicky dvě podobné sklářské pece s postupným přesunem energie do první části tavicího prostoru. Tento posun znamenal snížení rozsahu neúčinných prostor, zvýšení výkonu zařízení a snížení měrných ztrát. Definovali rovněž omezení podmínek nastavení řízeného proudění, které vyplývá z instalovaného otopu zařízení a z pohybu vrstvy vsázky na hladině taveniny. Výsledky jsou praktickou aplikací teoretických závěrů získaných na modelových typech prostorů.

  Classic melting furnaces contain large not-utilized spaces which is given by natural convection of molten glass. Various characters of melt flow and its quality can be described by a quantity ‘space utilization’ which is connected with quality of melting process. The space utilization points at most efficient type of the melt flow using proper distribution of supplied energy. The energy distribution is described by Energetic model. Authors of the system mathematically modelled two similar glass furnaces with progressive shift of energy to the first region of the melting space. This shift led to the increase of the space utilization, to the increase of the pull rate, and to the reduction of the specific heat losses. Limitations of the setting of controlled melt flow were also defined, these are a consequence of installed heating arrangement and movement of a batch blanket lying on melt level. The results are practical application of theoretical conclusions obtained by modelling of simple model spaces.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291875
   
Počet záznamů: 1