Počet záznamů: 1  

Ke změnám českých oikonym v letech 1996–2017

 1. 1.
  0499183 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  Ke změnám českých oikonym v letech 1996–2017.
  [Changes of Czech oikonyms in the years 1996 to 2017.]
  Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 215-226. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: toponyms * oikonyms * changes of oikonyms * renaming * Táborská * Vlastislav
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics

  Příspěvek analyzuje oficiální změny obcí a jejich částí v letech 1996–2017. Zaznamenáno je 59 změn, naprostá většina z nich zahrnuje drobné úpravy jmen, zahrnující hláskové změny (nejčastěji změny vokalické kvantity), připojení distinktivního přívlastku nebo naopak jeho odstranění apod. Většina těchto změn, které byly provedeny bez konzultace s onomastiky nebo jinými lingvisty, je z onomastického hlediska neproblematická. Některé změny (zvláště úpravy vycházející z lidové etymologie jména) jsou však sporné, nebo dokonce naprosto nevhodné. Zvláštní pozornost je věnována výjimečné změně toponyma Táborská na podobu Vlastislav.

  The article analyses the official changes of the names of municipalities and their parts in the years 1996–2017. 59 changes were recorded, an absolute majority of these changes involve minor formal alterations of the existing names, consisting of minor phonological changes (mostly changes in the vowel quantity), adding a distinctive attribute (or its deletion), etc. Most of the changes, which are made without any opinion of onomasticians or other linguists, are unproblematic from the onomastic point of view. However, some of them (mostly those based on folk etymology of the name) are disputable, or even entirely unsuitable. Special attention is devoted to an exceptional case of changing the place name Táborská to Vlastislav.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291443