Počet záznamů: 1  

Zdařilé stárnutí potřebuje „dobrý silný příběh“: perspektiva narativní gerontologie

 1. 1.
  0497742 - PSU-E 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chrz, Vladimír - Dubovská, Eva - Poláčková Šolcová, Iva - Hrabec, Ondřej
  Zdařilé stárnutí potřebuje „dobrý silný příběh“: perspektiva narativní gerontologie.
  [Growing old needs „good strong story“: perspective of narrative gerontology.]
  Stárnutí 2018. Sborník příspěvků 4. gerontologické mezioborové konference. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018 - (Georgi, H.; Šlamberová, R.), s. 107-114. ISBN 978-80-87878-36-1.
  [Stárnutí 2018. Mezioborová gerontologická studentská vědecká konference /4./. Praha (CZ), 19.10.2018-20.10.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
  Institucionální podpora: RVO:68081740
  Klíčová slova: narrative gerontology * aging * narrative * story * resilience * genre
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
  http://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2018_sbornik.pdf

  Příspěvek představuje perspektivu narativní gerontologie na příkladu výzkumu zaměřeného na problematiku resilience ve stáří. Východiskem je zde předpoklad narativní gerontologie (W. Randall), podle kterého je zdařilé stárnutí tvůrčím dílem, jehož podstatným nástrojem je „příběh, který žijeme“. Narativní gerontologie je součástí obecného přístupu v humanitních a sociálních vědách, kde se předpokládá, že naše zkušenost, naše myšlení, prožívání, jednání či identita jsou narativně konstruovány. Narativní přístup dává možnost porozumět tomu, že resilience či integrita ve stáří potřebují „dobrý silný příběh“. Příběhy, které žijeme, dávající souvislost, jednotu, směřování a smysl naší zkušenosti, je možné zkoumat pomocí hloubkových rozhovorů, které jsou analyzovány pomocí různých typů narativní analýzy. Jsou ukázány výsledky výzkumu resilience (psychické odolnosti) ve stáří, kde je identifikováno několik žánrů příběhů, které umožňují žít život jako zdařilý navzdory různých nepřízním, které s sebou stáří přináší.

  Our contribution summarizes a number of studies aimed at resilience and integrity in old age. As a unifying Framework, we use a supposition of narrative gerontology (W.Randall), that the good aging is a creative work and the „story we live by“. Narrative gerontology is a part of a more general approach in social sciences, which assumes, that our experience, thinking, acting or identity are construed narratively. The narrative approach enables the understanding of the fact that resilience or integrity in old age needs „good strong story“. The stories that provide continuity, unity, course, and meaning to our experience, can be studied utilizing various types of narrative analysis. Presented are the results of the research of resilience in old age, where we identified several story genres. These are enabling to live the successful life against various troubles, which are connected with old age.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290246
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0497742 C Chrz, Dubovská, Poláčková, Hrabec Zdařilé stárnutí_2018.pdf5149.7 KBAutorský preprintvyžádat