Počet záznamů: 1  

Vokalismus Bible kralické šestidílné II: uplatnění změn proběhlých od konce 14. století

 1. 1.
  0497455 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dittmann, Robert
  Vokalismus Bible kralické šestidílné II: uplatnění změn proběhlých od konce 14. století.
  [Vowel Changes in the Six-Volume Kralice Bible. Part 2, the Scope of Changes since the End of the Fourteenth Century.]
  Listy filologické. Roč. 141, 1/2 (2018), s. 95-130. ISSN 0024-4457
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Six-Volume Kralice Bible * vowel changes * Old Czech * Modern Standard Czech * Jan Blahoslav
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics

  Příspěvek se zabývá mírou uplatnění hláskoslovných změn, které se odehrály v češtině od konce 14. století, v Kralické bibli šestidílné. Zvoleným metodologickou perspektivou je diferenční metoda vzhledem k neutrální vrstvě současné spisovné češtiny. Studie ukazuje, jak kontinuanty některých změn 15. století v dlouhém vokalismu byly v různé míře blokovány a jak byl biblický styl v Šestidílce spoluformován záměrným oddálením od běžně mluvené češtiny.

  The contribution explores how vowel changes carried out from the end of the fourteenth to the sixteenth centuries affected the Six-Volume Kralice Bible (1579–1594). Leaving aside the problem of vowel quantity, the author follows the changes embracing the methodological view of registering differences in the Six-Volume Kralice Bible as compared to Present-Day Standard Czech. The changes in the fifteenth and early sixteenth centuries such as ý > ej, é > í and the initial ú > ou, common in the Central Bohemian dialect and elsewhere, were to varying degrees prevented from wide acceptance in the Six-Volume Bible and were at least partially utilized to form and distinguish the prestigious biblical style. The contribution specifies in detail the scope of employment of these changes in the Six-Volume Kralice Bible and the extent of certain other changes affecting vocalism and thus contributes to a recognition of the Czech biblical style.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293018
   
Počet záznamů: 1