Počet záznamů: 1  

Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva

 1. 1.
  0495429 - UTIA-B 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Pecha, Petr - Pechová, E.
  Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva.
  [Adaptation of SW for estimation of radiologic impact of incidental releases of radionuclides
  from spent fuel storages.]
  XL. Dny radiační ochrany - sborník abstraktů. Praha: ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2018. ISBN 978-80-01-06504-4.
  [XL. Dny radiační ochrany. Mikulov (CZ), 05.11.2018-09.11.2018]
  Institucionální podpora: RVO:67985556
  Klíčová slova: Spent fuel * discharges from repository * radiological impact
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj
  Obor OECD: Environmental and geological engineering, geotechnics
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/AS/pecha-0495429.pdf

  Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější dlouhodobé radionuklidy. V zásadě se jednalo o výběr štěpných a aktivačních produktů a dále o transurany ze skupiny aktinidů. Jsou konstatovány velké neurčitosti v odhadech zdrojových členů úniku pro případy vyhořelého paliva. Je provedeno vzájemné srovnání pro obálkové scénáře s výsledky evropského environmentálního kódu COSYMA pro rozšířenou grupu transuranů..

  Analysis of implicit group of radionuclides and its extension included nuclides with long half-llive of decay. Selection from spent fuel inventories. Selection from fision products, transurans an actinide group. Estimation of possible uncertainties. Comparison analysis is done betřween HARP and European COSYMA codes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289342