Počet záznamů: 1  

Pohyb a řád: pokus o fenomenologickou ontologii

 1. 1.
  0490655 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bednář, Miloslav
  Pohyb a řád: pokus o fenomenologickou ontologii.
  [Movement and Order: an Attempt at Phenomenological Ontology.]
  Praha: Togga, 2018. 336 s. ISBN 978-80-7476-127-0
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: phenomenological ontology * movement * order * appearing * time
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Miloslav Bednář se ve své monografii zabývá rozvrhem fenomenologické ontologie. Pojetí původního času je mu východiskem fenomenologického nahlédnutí a uchopení původního fenomenologického a fenomenologicko-kosmologického univerza - Fysis. Původní pohyb Fysis se takto odhaluje jako původní pohybový posun ukazování jako takového, a rozmanitosti jeho struktur a základních prvků.

  Miloslav Bednář is concerned with an outline of phenomenological ontology. The concept of the original time serves as a reference to a phenomenological way of insight and conceiving of the original phenomenological, and ontolologically cosmological movement of the Universe-Physis. The original movement of the Physis uncovers itself in this way as the original moving shift of the appearing as such, and variety of its structures and fundamentals.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284852