Počet záznamů: 1  

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018

 1. 1.
  0490616 - SOÚ 2019 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Čadová, Naděžda
  Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2018.
  [Public Opinion on Abortion, Euthanasia and Death Penalty – May 2018.]
  1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 6 s. Tiskové zprávy CVVM, ov180621.
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: morally controversial * abortion * euthanasia * death penalty
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  https://cvvm.soc.cas.cz/en/press-releases/other/ecology/4659-attitudes-towards-environment-protection-and-its-funding-may-2018

  V květnu 2018 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a trestu smrti.

  In May 2018 within the regular survey the Public Opinion Research Centre focused on issues that could be perceived as morally controversial. Specifically, respondents answered questions concerned with the abortion, euthanasia and death penalty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285870
   
Počet záznamů: 1