Počet záznamů: 1  

Osteologická analýza lidských a zvířecích pozůstatků z polykulturní lokality Jevišovka – Nová

 1. 1.
  0488969 - ARÚB 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jurkovičová, L. - Mrázková, R. - Komoróczy, Balázs
  Osteologická analýza lidských a zvířecích pozůstatků z polykulturní lokality Jevišovka – Nová.
  [Osteological analysis of human and animal remains from polycultural site Jevišovka – Nová.]
  Česká antropologie. Roč. 67, č. 1 (2017), s. 24-29. ISSN 1804-1876
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: anthropological analysis * archaeozoological analysis * Linear pottery culture * Moravian painted pottery culture * Únětice culture * La Tène culture * Roman Age * Migration Period
  Obor OECD: Archaeology
  http://anthropology.cz/wp-content/uploads/2018/02/24-29_Jurkovicova_L_2017_67_1.pdf

  Analyzovaný osteologický materiál lidského i zvířecího původu pochází z několika etap osídlení polykulturní lokality Jevišovka – Nová (kultura s lineární keramikou, kultura s moravskou malovanou keramikou, únětická kultura doby bronzové, doba laténská, doba římská, doba stěhování národů). Cílem studie bylo popsat nálezy z hlediska anatomického a taxonomického určení, sledovat případné patologie či variety a tafonomické změny na kostech. Vzhledem k nízkému zastoupení antropologických nálezů v osteologickém souboru byla studie zaměřena na posouzení vztahu obyvatelstva žijícího na sídlišti k domestikovaným zvířatům z hlediska subsistenční strategie a na následné srovnání získaných dat pro jednotlivé etapy osídlení. Dokumentován byl výskyt domácích i volně žijících zvířecích druhů, jejichž přítomnost a funkce jsou pro zkoumaná historická období analogické jiným archeologickým lokalitám na Moravě. I přes nedostatek lidských pozůstatků bylo na základě archeozoologické analýzy možné rozšířit poznání o místní populaci v průběhu několika historických etap osídlení.

  The human and animal osteological material from the polycultural site Jevišovka – Nová is dated back to several historical periods (Linear pottery culture, Moravian painted pottery culture, Únětice culture, La Tène culture, Roman Age, Migration period). This study aims to describe bones or other hard tissues anatomically and taxonomically, and to observe potential pathologies, varieties and taphonomical changes. Due to a low quantity of anthropological finds in the osteological assemblage, this study is focused mainly on the evaluation of inhabitants’ relationship to domesticated animals in terms of subsistence strategies, and on subsequent data comparison for each period. We documented both domestic and wild fauna, the occurrence and the function of animal species were analogous to other archaeological sites from Moravia in these particular historical periods. Despite the low amount of analysed human remains, on the basis of archaeozoological analysis we were able to extend the knowledge of the local population throughout several episodes of settlement on this site.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283490

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.