Počet záznamů: 1  

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války

 1. 1.
  0488960 - ARÚB 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Žákovský, Petr - Schenk, Z.
  Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války.
  [Medieval and early modern period weapons from Přerov region.]
  Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.: Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017. 175 s. ISBN 978-80-87190-44-9; ISBN 978-80-7524-012-5
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: historic weapons * armour * museum collections * Přerov region * sword * dussack * spear * spur
  Obor OECD: Archaeology

  Předložená publikace Středověké a raně novověké zbraně Přerovska vznikla v souvislosti s uspořádáním stejnojmenné výstavy, která se konala v Muzeu Komenského v Přerově od 12. října 2017 do 31. března 2018. Hlavním záměrem autorů tohoto katalogu bylo plnohodnotně zpracovat a veřejnosti představit mimořádně rozsáhlý a pestrý soubor militarií uložený ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově či původně pocházející z přerovského regionu. Ve studované kolekci jsou zastoupeny prakticky všechny základní druhy zbraní, zbroje a výstroje koně a jezdce z časového rámce vymezeného na jedné straně kolapsem Velké Moravy, na druhé straně pak koncem třicetileté války. Právě stručnému nástinu vojenských dějin přerovského regionu je věnována jedna z úvodních částí knihy. Prezentovaná kolekce středověkých a raně novověkých zbraní, zbroje a výstroje představuje základní pramen, z kterého budou moci do budoucna čerpat informace všichni zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Katalogová část publikace, doplněná bohatou obrazovou přílohou, přináší v současné době maximální počet 430 zpracovaných hesel vztahujících se k jednotlivým sbírkovým předmětům, jejichž postupná katalogizace probíhala až do závěru roku 2017. Vznik publikace Středověké a raně novověké zbraně Přerovska by mohl do značné míry posloužit jako inspirace a zároveň impuls pro případná další komplexní vyhodnocení dosud nezveřejněných souborů militarií uložených ve sbírkotvorných institucích v dalších regionech České republiky.

  The publication Medieval and early modern period weapons from Přerov region was composed together with the exposition of the same name, taking place in Comenius Museum in Přerov between 13 October and 31 March of 2018. Main goal of the authors was to analyse and present to the public an extraordinarily large and complex set of militaria, either deposited in the Museum or gathered in Přerov region. The studied collection comprises practically all types of weapons, armours, and riding equipment from the time period between the collapse of Great Moravian Empire and the end of the Thirty Years' War. Brief summary of military history of Přerov region also forms the first part of the book. The present collection of Medieval and early modern period weapons, armours, and equipment represents a basic source of information for both professionals and amateurs. The catalogue part of the publication, complemented with rich pictorial supplement, comprises 430 processed entries related to the items in the collection whose cataloguing took place till the end of 2017. The publication of Medieval and early modern period weapons from Přerov region could largely serve as inspiration and impulse for the publication of sets of militaria deposited in the museums of other regions from within the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283464

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.