Počet záznamů: 1  

Čisté aspartáty pro vysoce odolné nátěrové hmoty

 1. 1.
  0488802 - ÚMCH 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Podešva, Jiří - Hrubý, Martin - Trhlíková, Olga - Dušková-Smrčková, Miroslava - Chmelíková, Dana
  Čisté aspartáty pro vysoce odolné nátěrové hmoty.
  [Pure aspartates for high performance coating systems.]
  Chemické listy. Roč. 112, č. 2 (2018), s. 117-121. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LO1507
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: paints * aspartates * diethyl maleate
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 0.311, rok: 2018
  http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2993/2985

  Použití N-substituovaných aspartátů jako meziproduktů pro přípravu nátěrových hmot vyžaduje, aby tyto látky obsahovaly co nejméně fumarátů, které je často doprovázejí jako nežádoucí nečistoty. K vyvinutí metody odstraňování fumarátů z aspartátových směsí byl vybrán jeden model, totiž produkt reakce cyklohexylaminu a diethylmaleátu. Zde je hlavním produktem N-cyklohexylaspartát, ale současně s touto aza-Michaelovou adicí se izomerizací diethylmaleátu tvoří diethylfumarát. Byly navrženy a ověřeny metody pro odstranění vzniklého fumarátu a nadbytečného primárního aminu z reakční směsi.

  The use of N-substituted aspartates as intermediates to prepare paints requires that these substances contain only minimum fumarates which often accompany them as undesirable impurities. To develop a method of removing fumarates from aspartate mixtures, a model was chosen, namely, the product of the reaction of cyclohexylamine and diethyl maleate. Here, diethyl N-cyclohexyl aspartate is the main product and, simultaneously with this aza-Michael addition, diethyl fumarate is formed by isomerization of diethyl maleate. Methods were proposed and verified to remove the formed fumarate and excess primary amine from the reaction mixture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283341

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.