Počet záznamů: 1  

NJZ EDU – distribuce kapek úletu z chladicích věží a vyhodnocení vlivů chladicích věží na tvorbu lokálních námraz

 1. 1.
  0488493 - ÚFA 2018 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Sokol, Zbyněk - Řezáčová, Daniela
  NJZ EDU – distribuce kapek úletu z chladicích věží a vyhodnocení vlivů chladicích věží na tvorbu lokálních námraz.
  [NJZ EDU - droplet drift distribution from the cooling towers and evaluation of the influence of cooling towers on local ice formation.]
  Praha: ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, 2017. 47 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: cooling tower * water deposition * droplet drift
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences

  Předkládaná zpráva uvádí výsledky získané při posouzení depozice vody a výskytu námrazy vlivem úletu kapek z chladicích věží v souvislosti s realizací záměru NJZ v lokalitě Dukovany. Předkládaná studie se zásadně liší od předchozích svým zaměřením na hodnocení vlivu úletu kapek a zejména jeho možného vlivu na vznik námrazy. Analyzuje šest konfigurací CHV s přirozeným tahem uvažovaných v souvislosti s realizací záměru NJZ v lokalitě Dukovany.

  The study presents the results obtained during the assessment of water deposition and the occurrence of ice due to droplet drift from the cooling towers in connection with the implementation of the NJZ project at Dukovany site. The present study differs fundamentally from its previous ones by its focus on assessing the impact of droplet drift and, in particular, its possible influence on the formation of icing. It analyzes six configurations of natural cooling towers considered in connection with the realization of the NJZ project in the Dukovany site.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283079