Počet záznamů: 1  

Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům

 1. 1.
  0488295 - EÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Motyčková, Dana - Sedlická, Kateřina
  Přírodoléčebné hnutí a spolek Český Kneipp.
  [The movement for natural remedies and the association of Czech Kneipp.]
  Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017 - (Slabotinský, R.), s. 159-178. Acta Musei technici Brunensis, 12/2017. ISBN 978-80-87896-43-3
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: natural healing movement * Czech Kneipp Society (1893-1954) * German natural healing societies * journal Přírodní lékař [Natural physician] (1896-1942) * journal Czech Kneipp (1893-1904) * Archival Fund Natural Healing Society in Prague (1862) 1893-1952
  Obor OECD: Antropology, ethnology

  Spolek Český Kneipp pracoval v letech 1893–1954 (zakladatelé Jan Ježek a Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský) a byl součástí hnutí a spolků kneippiánských a přírodoléčebných v Evropě a v Americe, které se rozvíjelo od 1. poloviny 19. století. Sídlo měl v Praze a během své činnosti měl až osm poboček. Jeho hlavním orgánem byl časopis Přírodní lékař (1896–1942, redaktor Antonín Krofta). Částečně spolupracoval i s mnohem silnějšími německými spolky přírodoléčebnými (Naturheilverein) na našem území, zůstaly však po celou dobu jejich existence odděleny. Jeho činnost byla zejména osvětová a sociální a postihovala hlavně rovinu tzv. domácké–domácí medicíny a samoléčení, ale byla i výrazem odporu proti přílišné medikalizaci a normativním strategiím ve zdravotnictví, kdy se již minimálně od konce 18. století výrazně snižovala prostupnost a flexibilita hranic mezi ortodoxními a neortodoxními přístupy léčení. Spolky ve vlastních časopisech zveřejňovaly své empirické a praktické zkušenosti a poznatky a ve svých doporučeních využívali účinků vody (zejména studené), pobyt na čerstvém vzduchu, dostatek pohybu a abstinenci, úpravu stravy, vegetariánství, byliny, ale i novější elektroléčbu, masáže, hypnotismus ke zlepšení tělesné zdatnosti a léčbě.

  Czech Kneipp Society worked in the years 1893-1954 (founders Jan Ježek and Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský) and was part of Kneipp movement and societies and later on natural healing societies in Europe and in America, which developer from the first half of the 19th century. The head quarter was in Prague and during its operation it had up to eight branches. The main body of society became the journal Přírodní lékař [Natural physician] (1896-1942, editor Antonín Krofta). It partly collaborated with the much stronger German natural healing societies (Naturheilverein) in our country, but throughout their existence Theky remained separated. His activities were educational, social and mainly dealt with the techniques of so called home medicine and self-healing but it was also an expression of opposition to excessive medicalization and legislative strategies in health care, which had been at least since the late 18th century greatly reduced permeability and flexibility of the border between orthodox and unorthodox approaches to treatment. Natural healing societies and clubs in their own journals published their empirical and practical experience and findings and in their recommendations they used the effects of water (especially cold), fresh air, plenty of exercise, abstinence, diet, vegetarian diet, herbs, as well as newer electrotherapy, massages and hypnotism to improve physical fitness and treatment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282909

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.