Počet záznamů: 1  

Lignany a jejich význam ve výživě člověka

 1. 1.
  0488158 - ÚVGZ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kulichová, J. - Balík, J. - Tříska, Jan - Šindelářová, M. - Houška, M. - Híc, P.
  Lignany a jejich význam ve výživě člověka.
  [Lignans and their importance in human nutrition.]
  Výživa a potraviny. Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 43-46. ISSN 1211-846X
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: lignans * human nutrition
  Obor OECD: Nutrition, Dietetics

  Lignany jsou bioaktivní látky náležející do skupiny rostlinných fenolů. Patří k nejrozšířenějším sekundárním metabolitům vyšších cévnatých rostlin, jimž se v posledních letech věnuje pozornost. Lignany vykazují široké spektrum biologických účinků, mezi něž patří antimikrobiální, antimykotické či antivirové. Uplatňují se jako fytoestrogeny,antioxidanty a antikarcinogeny. Vykazují velkou rozmanitost nejen v biologických účincích, ale i v chemických strukturách, jež jsou za tyto účinky zodpovědné a nacházejí se prakticky ve všech surovinách a potravinách rostlinného původu. Nejvyšší obsahy byly zjištěny v semenech lnu a sezamu a rovněž ve dřevě jehličnanů. S tím souvisí současné a budoucí aktivity spojené s jejich izolací z rostlinných zdrojů, potravinářských i nepotravinářských druhotných surovin a využití nejen v potravinářství, ale i ve farmacii a v kosmetickém průmyslu.

  Lignans are bioactive compounds which belong to group of plant phenols. Lignans are one of the widespread secondary metabolites of higher vascular plants which have been paid attention during last years. Lignans have wide spectrum ofbiological effects such as antimicrobial, antimycotic or antiviral. They also have phytoestrogen, antioxidant and anticancer unction. They have various biological effects which come from various chemical structures of lignans. Lignans can be found practically in all plant foods and materials. The highest lignan contents were investigated in fl axseeds, sesame seeds and also in wood of conifers. Recent and future activities are aimed at lignan extraction of different plant sources, food and nonfood secondary materials and utilization in food industry as well as in pharmacy and cosmetics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282770

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.