Počet záznamů: 1  

Z výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl

 1. 1.
  0488036 - ÚJČ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie
  Z výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl.
  [From the research on spoken syntax: Some bits which should not go unnoticed.]
  Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 288-303. ISBN 978-80-223-4422-7.
  [Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken Czech syntax * dialogue * WH-questions * questions of amazement * prosody * falling and rising intonation
  Obor OECD: Linguistics
  http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf

  Příspěvek je věnován dvěma typům podivových otázek, které jsou silně pragmaticky exponované a v současné době v běžných českých rozhovorech poměrně časté. Prvním typem jsou otázky začínající výrazem jak, které se od základní (bezpříznakové) podoby doplňovacích otázek s klesavou koncovou intonací výrazně liší: počáteční jak je silně přízvučné, prodloužené, vysoko posazené. Mluvčí v těchto reaktivních otázkách vyjadřuje údiv, překvapení, které může být spojeno (ve vztahu k předchozí replice partnera) buď s neporozuměním, nebo se zpochybněním, vyjádřením nesouhlasu, protestu, apeluje na partnera, požaduje vysvětlení nebo ospravedlnění. Podivové otázky vyjadřující údiv a překvapení mohou být dále obsazeny i spojením až tak, které ovšem vyžaduje nápadnou stoupavou intonaci. V některých případech je až tak synonymem k dalším možným vyjádřením údivu, překvapení, jindy je spíše reakcí na překvapivou (zpravidla vysokou) míru jevu, o němž byla řeč v replice bezprostředně předcházející.

  This contribution is devoted to two types of “questions of amazement”, which are heavily pragmatically stressed, and rather common in everyday contemporary Czech conversation. The first type consists of questions beginning with the expression jak (“What do you mean…?”), which differ strikingly from the basic (unmarked) form of WH-questions: the initial jak is heavily stressed, lengthened and high in position. In these reactive questions, the speaker expresses amazement or surprise which can be associated (in relation to the interlocutor’s previous turn) either with a lack of understanding or with casting doubt, expressing disagreement or protest, the speaker appeals to his or her interlocutor and/or requests an explanation or a justification. Questions expressing amazement and surprise can also be found in the phrase až tak (“Really?/“Is that so?”), which, however, requires markedly rising intonation. In some cases, až tak is a synonym for other potential expressions of amazement or surprise. In others, it is more of a reaction to the (typically highly) surprising degree of the phenomenon talked about in the immediately preceding turn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282676

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.