Počet záznamů: 1  

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu českokrumlovském. Díl II: Město Český Krumlov. Sv. 1-3. Edice nedokončeného rukopisu / Inventar der Historischen Bau- und Kunstdenkmäler im politischen Bezirk Böhmisch Krumau. Teil II: Stadt Böhmisch Krumau. Bd. 1-3

 1. 1.
  0487970 - ÚDU 2018 RIV CZ cze, ger B - Monografie kniha jako celek
  Marešová, Jana (ed.) - Mareš, F. - Sedláček, J.
  Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu českokrumlovském. Díl II: Město Český Krumlov. Sv. 1-3. Edice nedokončeného rukopisu / Inventar der Historischen Bau- und Kunstdenkmäler im politischen Bezirk Böhmisch Krumau. Teil II: Stadt Böhmisch Krumau. Bd. 1-3.
  [Inventory of the historical and artistic heritage of the administrative district of Český Krumlov. Vol II: Český Krumlov. Critical edition of an unfinished manuscript.]
  Praha: Artefactum, 2017. 1031 s. Fontes historiae artium, 17. ISBN 978-80-86890-06-7
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: archeological commission * František Mareš * Jan Sedláček * Český Krumlov * inventory of the historical and artistic heritages
  Obor OECD: Arts, Art history

  V nakladatelství Artefactum, v řadě Fontes historiae atrium vychází již pátý svazek Soupisů památek archeologických a místopisných v Království českém. Jedná se o svazek věnovaný památkám města Českého Krumlova. V letech 1912-1916 jej k vydání, jako druhý díl k Soupisu památek českokrumlovského okresu (1918) připravila velmi zkušená autorská dvojice František Mareš a Jan Sedláček (Třeboňsko, 1910, Prachaticko, 1913). Samotné edici rukopisu předchází úvodní studie věnovaná relativně dlouhé a komplikované historii vzniku tohoto svazku. Počátky vzniku tohoto svazku totiž sahají až do roku 1898 a končí v roce 1934 u Zdeňka Wirtha. Díky jeho pečlivosti se ale Soupis zachoval v jeho pozůstalosti, která v roce 1961 přešla do majetku Ústavu dějin umění AV ČR. Úvodní studie je tradičně doplněna medailonky obou autorů, formálním i textovým rozborem, ediční poznámkou, ale i terminologickým slovníčkem. Edice Soupisu je doplněna obsáhlou dobovou obrazovou dokumentací, která byla pořízena právě pro účely Soupisu architektem Janem Sedláčkem a významnými jihočeskými fotoateliéry (Josef Seidel, Josef Wolf).


  The Artefactum publishing house is publishing, as part of the Fontes historium artium series, the fifth volume of the Inventory of the Artistic and Cultural Heritage in the Kingdom of Bohemia. This volume is devoted to heritage sites in the town of Český Krumlov. It was originally prepared for publication, as the second volume of the Inventory of the Artistic and Cultural Heritage of the Český Krumlov District, by the experienced pair of authors František Mareš and Jan Sedláček (Třeboňsko, 1910, Prachaticko, 1913). The critical edition of the manuscript itself is preceded by an introductory study devoted to the relatively long and complicated history of this volume. Its beginnings go back as far as 1898 and the manuscript ended up with Zdeněk Wirth in 1934. Thanks to his care, however, it was preserved in his estate, which passed into the hands of the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, in 1961. In traditional manner, the introductory study is supplemented by brief profiles of the two original authors, a formal and textual analysis, notes on the editing of the manuscript, and a terminological glossary. This critical edition of the Inventory is accompanied by extensive contemporary pictorial documentation, which had been prepared especially for the Inventory by the architect Jan Sedláček and the leading South Bohemian photographic studios of Josef Seidel and Josef Wolf.

  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282593

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.