Počet záznamů: 1  

Nesoulad pravidel a vět o pravidlech jako problém jazykové kultury

 1. 1.
  0487965 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Beneš, Martin
  Nesoulad pravidel a vět o pravidlech jako problém jazykové kultury.
  [Mismatch between Rules and Rule-Sentences in the Context of Language Cultivation.]
  Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 275-287. ISBN 978-80-223-4422-7.
  [Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
  Klíčová slova: codification * language cultivation * language rules * norm * philosophy of linguistics * rule-sentences
  Obor OECD: Linguistics
  http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf

  Tento článek se zabývá nesouladem mezi jazykovými pravidly češtiny (jakožto předměty popisu) a odpovídajícími větami o pravidle (jakožto popisem těchto předmětů). Vychází z dichotomického pohledu na předmětnou oblast lingvistiky, jak ho ve své filosofii lingvistiky formuloval Esa Itkonen (zejm. Itkonen, 1978, 2003, 2008a, 2008b) a aplikuje ji na dílčí předmětnou oblast (teorie) jazykové kultury. Jeho první část stručně seznamuje s danou filozofií lingvistiky, druhá část se pak zabývá typologií možných vztahů mezi pravidly a větami o pravidle, využívá přitom příklady čerpané z telefonických interakcí mezi tazateli a pracovníky jazykové poradny.

  This paper deals with the mismatch between language rules of Czech (qua objects of description) and corresponding rule-sentences (qua description of these objects). It is based on the dichotomous view of the linguistics’ subject field, which has been formulated by Esa Itkonen in his original philosophy of linguistics (see esp. 1978, 2003, 2008a, 2008b) and which he applies to the particular subject field (of the theory of) language cultivation. In the first part, it briefly describes this special philosophy, in the second one it investigates the typology of possible relations between language rules and rule-sentences, using the examples taken predominantly from telephone interactions between the public enquirers and the linguists from the language cultivation service.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282656

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.