Počet záznamů: 1  

Bratrství a Život: ostravská spiritistická scéna, její sociální zázemí a (nad)regionální kontakty (1918–1951)

 1. 1.
  0487815 - MÚA 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jemelka, Martin
  Bratrství a Život: ostravská spiritistická scéna, její sociální zázemí a (nad)regionální kontakty (1918–1951).
  [Brotherhood and Life: The Spiritist Scene in Ostrava, Its Social Background and (Inter)Regional Contacts (1918–1951).]
  Studia theologica. Roč. 20, č. 1 (2018), s. 175-202. ISSN 1212-8570
  Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Ostrava, Czech Republic * Church history, 1918–1951 * Spiritism
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Náboženský život meziválečného Československa charakterizovala heterogenita, zohledňující národnostní, sociální, politickou a konfesní orientaci československých obyvatel. V dekádě po roce 1918 se náboženská otázka stala frekventovaným tématem veřejného diskursu. K diskutovaným tématům náležela i kvetoucí česká sektářská scéna, včetně spiritismu a spiritistického hnutí, jehož význam dokládaly tisíce organizovaných příslušníků, sympatizantů nebo jen zvědavců. Studie je věnována spiritistickému hnutí v prostředí průmyslového dělnictva v Ostravě, přičemž v centru její pozornosti stojí sociální pozadí spiritistických stoupenců a ideové soupeření mezi stoupenci agnostického a křesťanského spiritismu. Studie prezentuje dvě nejdůležitější spiritistické organizace meziválečné Ostravy a srovnává jejich ideové směřování, genderovou strukturu, regionální kontakty a sociální působení.

  Religious practice in the Czechoslovakia was characterised by heterogeneity, reflecting the national, social, political, and confessional orientation of the Czechoslovak people. In the decade which followed 1918, the issues of religion and confession were frequently raised in public discourse. The topics discussed also included the flourishing Czech sectarian scene, including spiritism and the spiritist movement, affinity to which was shown by thousands of organised followers, sympathisers or people who were simply curious. This paper deals with the spiritist movement during its inter-war heyday in the industrial working-class environment in Ostrava, focusing on the social background of its worshippers and the ideological struggle between the followers of the agnostic and Christian branch of spiritism. The main part of this paper presents the two most important spiritist fellowships in Ostrava and compares their ideological direction, gender structure, regional scope and social impact.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282437

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.