Počet záznamů: 1  

Več milijonov let stari jamski sedimenti v Sloveniji, ki datirajo aktivno kraško periodo

 1. 1. 0487364 - GLU-S 2018 RIV SI slv J - Článek v odborném periodiku
  Zupan Hajna, N. - Mihevc, A. - Pruner, Petr - Bosák, Pavel
  Več milijonov let stari jamski sedimenti v Sloveniji, ki datirajo aktivno kraško periodo.
  [Cave sediments several millions year old date the active karst period.]
  Geološki zbornik. Roč. 24, č. 1 (2017), s. 197-202 ISSN 0352-3802.
  [Meeting of Slovenian Geologists /23./. Ljubljana, 31.03.2017]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3013201; GA AV ČR IAA3013201; GA AV ČR IAA300130701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912; CEZ:AV0Z30130516
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: karst * caves * caves sediments
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Obor OECD: Geology

  Rezultati raziskav so pokazali, da so lahko sedimenti na slovenskem krasu veliko starejši, kot se je predvidevalo pred desetletji. Starosti jamskih sedimentov tako ne pokrivajo le celotnega pleistocena, ampak tudi pliocen in celo del miocena. Iz tega sledi, da sta se zakrasevanje in speleogeneza začela še prej, nekje po eocenu (oligocenu), ko je prišlo do regresije morja. V osrednjem delu Dinarskega krasa je kopna faza dokazana z obstojem intramontanih bazenov v miocenu, kot tudi pri nas s premogom v Kanizarici (pliocen) in Kocevju (miocen, pliocen).

  Results showed that sediments in Slovene karst area are much older, that expected decades ago. The age of cave sediments covers not only whole Pleistocene, but also Pliocene and Upper Miocene. The karstification and speleogenesis, according results, started after Eocene marine regression (Oligocene). This karstification phase has been known in other parts of Dinaric Karst from Miocene intramontane basins, in Slovenia in Kanižarica (Pliocene) and Kočevje (Miocene, Pliocene) poljes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282034