Počet záznamů: 1  

Toponyma v názvech českých hraných filmů

 1. 1.
  0487279 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Volejník, Radek
  Toponyma v názvech českých hraných filmů.
  [Toponyms in the names of Czech films.]
  Acta onomastica. Roč. 58, č. 1 (2017), s. 150-157. ISSN 1211-4413
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: proper names * toponymy * Czech movies * NFA * ČSFD.cz
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics

  Tento článek se zabývá toponymy v názvech českých a československých hraných filmů z let 1898-2010. Toto téma bude součástí autorovy chystané disertační práce o názvech českých hraných filmů. V celkovém množství 2293 názvů filmů jich pouze 173 obsahuje toponymum. Toponyma jsou roztříděna do lexikálních skupin podle denotátů. Doklady většinou označují místo děje filmu, místo důležité pro zápletku filmu, resp. téma filmu. Jedná se především o názvy států a území, názvy měst, jejich částí a ulic, názvy budov a názvy pohoří a hor. Často je toponymem označeno místo původu postavy filmu. Většina toponym odkazuje k místopisu českého státu a absolutně nejvíc toponym se vztahuje k městu Praha. Většina toponym odráží reálnou skutečnost a má českou podobu.

  This article deals with toponyms in the names of Czech and Czechoslovak films from the years 1898‒2010. This topic will be also a part of author’s forthcoming dissertation about the names of Czech films. There are only 173 names which contain toponyms from the total amount of 2,293 movie titles. Toponyms are categorized into groups according to lexical denotation. The names of films usually indicate a place where the movie is set in, a place important for the plot of the film or film theme. These are mainly the names of states and territories, names of towns, their parts and streets, buildings and names of mountains and hills. Toponyms often determine the place of origin of the main character too. Most of toponyms refer to the topography of the Czech Republic and the absolutely majority of toponyms refer to the city of Prague. Most of toponyms reflect the reality and has a Czech form.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282678