Počet záznamů: 1  

Práce probíhající na vzorovém projektu monitoringu pro makroseizmické studie v předpokládaných lokalitách úložišť radioaktivního odpadu - lokalita Čertovka

 1. 1.
  0485816 - GFÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Brož, Milan - Levý, O. - Štrunc, J.
  Práce probíhající na vzorovém projektu monitoringu pro makroseizmické studie v předpokládaných lokalitách úložišť radioaktivního odpadu - lokalita Čertovka.
  [Pilot project of microseismic study in anticipated locality for underground radioactive waste storage Čertovka.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 24, č. 1 (2017), s. 12-21. ISSN 1803-1447
  Institucionální podpora: RVO:67985530
  Klíčová slova: earthquake * seismic network * induced seismicity * seismograph
  Obor OECD: Volcanology

  V tomto příspěvku je popisována metodika, kterou je řešeno provádění mikroseismického monitoringu vybrané oblasti pro průzkum přirozených i indukovaných seismických jevů podle zadání Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ČR. Postup řešení vychází jednak z teoretických znalostí této problematiky a zejména z praktických zkušeností z provozu takovýchto seismických sítí v České republice i na Slovensku. Hlavní důraz při realizaci byl zaměřen na spolehlivou identifikaci seismických projevů v dané oblasti a to s citlivostí od magnituda M = -1 ve frekvenčním pásmu od 0,5 Hz do 80 Hz. Dalšími základními požadavky, které souvisí s lokalizací seismických jevů, jsou sestava minimalizované seismické sítě ze 4 stanic, jejichž synchronní provoz je zajištěn jednotnou časovou základnou danou příjmem GPS časového signálu na všech stanicích, vysoká dynamika měření, a to min 140 dB, která byla zajištěna použitím 28 bitových převodníků a zároveň vysoká až 99 % spolehlivost registračních systémů. Vzhledem k problematice pokrytí uvedené lokality GSM signálem jsou možnosti internetového on-line připojení seismických stanic nevyhovující. Proto byla zvolena metodika zajištění informací o provozu stanic a jejich záznamech formou odesílání denních hlášení formou SMS zpráv. Na základě výsledků seismického monitoringu byly dosud průběžně identifikovány seismické jevy ze vzdálených evropských zemětřesení (Itálie), přirozené jevy z oblasti západočeských zemětřesení a záznamy indukovaných seismických jevů jak vzdálených (důlní otřesy - Polsko) tak i lomových odpalů v oblasti západních a severních Čech. Celkové zpracování zaměřené na lokální mikrozemětřesení bude provedeno v závěru vyhodnocení. V dosavadních seismických studiích je uvedená oblast z hlediska seismické aktivity už historicky považována za stabilní, neboť nejsou známy žádné makroseismické projevy v období posledních 50 let.

  This article describes micro-seismic monitoring methodology of natural and induced seismic events in the Čertovka site as an area of interest specified by Radioactive Waste Repository Authority (SÚRAO). The presented solution is based on know-how gained from similar monitoring networks across Czech Republic and Slovakia. The main focus was on reliable seismic events identification with sensitivity from magnitude M = -1 in the frequency between 0.5 and 80 Hz. The network was designed as minimal, i.e. consisting of 4 stations, using high reliable apparatus (99 %) with GPS time synchronization. The high dynamic measuring range (>140 dB) was reached using 28-bit ADCs. The stations are generally operated as off-line – the only communication is daily status SMS sent by each station. During current period no local events detected, but the model is whole area was improved using distant and far earthquakes (from Italy, Poland, Western Bohemia). The examined area is historically considered and highly stable with no macroscopic phenomenon within last 50 years.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280758

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  BrozLevy2017EGRSE.pdf01.8 MBVydavatelský postprintpovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.