Počet záznamů: 1  

Proč Láokoón nekřičí. K diskontinuitám v poznání

 1. 1.
  0484695 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kolman, Vojtěch
  Proč Láokoón nekřičí. K diskontinuitám v poznání.
  [Why does not Laocoön scream? On discontinuities in knowledge.]
  Svět literatury. Roč. 27, č. 56 (2017), s. 9-21. ISSN 0862-8440. E-ISSN 2336-6729
  Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Lessing * Hegel * selfconsciousness * reflexion * discontinuity
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://svetliteratury.ff.cuni.cz/en/magazin/2017-xxvii-56-2/

  Článek se zabývá centrálním problémem Lessingova Láokoónta, proč Láokoón ve slavném sousoší nekřičí, a to na pozadí rozdílu mezi vědeckým poznáním a uměním. V článku je nejprve Lessingovo původní řešení založené na rozdílu mezi poezií a výtvarným uměním zobecněno do rozlišení mezi kauzálním a intencionálním vysvětlením. Poté je diskontinuita mezi vědou a uměním popsána jako obecnější případ základnější diskontinuity mezi poznáním a jeho předmětem, kterou lze překonat reflexivním pojetím poznání odvozeným z Hegelovy filosofie.

  The paper deals with the central problem of Lessing's Laocoön “Why does not marble Laocoön in his famous depiction scream?” against division of our experience into scientific knowledge and art. First, Lessing's original solution based on the constitutive differences between poetry and plastic arts is generalized leading to the difference between causal and intentional explanation. Second, the resulting discontinuity between science and art is presented as an instance of a more basic discontinuity between knowledge and its object to be overcome by a reflective account of knowledge as derived from the philosophy of Hegel.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279845

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.