Počet záznamů: 1  

Teorie kulturní mezery. Sociální věda a její publikum v díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna

 1. 1. 0484521 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Balon, Jan
  Teorie kulturní mezery. Sociální věda a její publikum v díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna.
  [The Theory of Cultural Lag. Social Science and Its Audience in the Works of Thorstein Veblen and William F. Ogburn.]
  Teorie vědy. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 57-81. ISSN 1210-0250
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: cultural lag * social science * audience * literary technology * William F. Ogburn * Thorstein Veblen
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Článek se zaměřuje na teorie kulturní mezery, jenž ve svém díle rozpracovali Torstein Veblen a William F. Ogburn. Sleduje přitom zejména dva motivy: jak se v přístupech těchto autorů tematizuje vztah sociální vědy a jejího publika a jak je argument mezery využit k prosazování specifického pojetí “účelu” sociální vědy. Je zde předvedeno, jak se ve dvou různých stylech psaní a ve dvou různých argumentačních strategiích v podstatě identická teorie promoměňuje a současně zužitkovává k prosazení distinktivního (kritického a instrumentálního) pojetí socialní vědy. Veblenův klíčový motiv “sebe konfrontace” společnosti je srovnán s Ogburnovým motivem “využitelnosti” vědění ve vztahu k úvahám o literarních technologiích vědy.

  The article analyses the theories of cultural lag elaborated by Thorstein Veblen and William F. Ogburn. In particular, it pursues two motives: how the relation between social science and its audience had been implied in their respective approaches, and how the “lag” argument had been employed in their view of the “purpose” of social science. It is demonstrated here that the essentially identical theory had been transformed in their “argumentative strategies” and “styles of writing” to fit their distinctive (critical and instrumental) concepts of social science. Veblen’s key motif of “self-confrontation” of society is contrasted with Ogburn’s motif of “applicability” of knowledge with regard to reflections on literary technologies of science.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279741