Počet záznamů: 1  

Philologus – quid sibi vult? Martin Steiner septuagenarius

 1. 1. 0484277 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Beneš, Jiří
  Philologus – quid sibi vult? Martin Steiner septuagenarius.
  [Philologist - what does it mean? Martin Steiner Septuagenarian.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 33-41. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Martin Steiner * biography * classical philology * Comenius studies
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages

  Biografická esej založená na rozboru definice filologie, kterou podává J. A. Komenský ve svém díle Lexicon reale pansophicum, věnovaná celoživotnímu dílu klasického filologa a předního komeniologa Martina Steinera, jemuž je svazek věnován. V jeho bohaté vědecké a odborné aktivitě představuje nejdůležitější vklad pro komeniologické bádání jeho celoživotní aktivní péče o kritickou edici latinských spisů J. A. Komenského J. A. Comenii Opera Omnia. Ve svých studiích se zaměřuje především na filologické a textové problémy, zabývá se však i obecnějšími tématy náboženských a kulturních dějin.

  In accordance with the main concept of the volume, this biographical essay starts with the definition of philologia in Comenius’s Lexicon reale pansophicum and continues with an overview of the life and main scholarly activities of the classical philologist and an outstanding Comenius scholar Martin Steiner, to whom the volume is dedicated. Among his numerous scholarly activities and achievements, the most important contribution to Comenius studies is his work as an editor of Comenius’s Latin works for the critical edition J. A. Comenii Opera Omnia. His studies focus mostly on philological and textological issues, but he also deals with broader topics related to religious and cultural history.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280641