Počet záznamů: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

 1. 1.
  0484091 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šolcová, Kateřina
  Prudentia - virtus cardinalis. Uvážlivost jako základ Morálního světa J. A. Komenského.
  [Prudentia – Virtus Cardinalis. Prudence as the Basis of Comenius' Moral World.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 253-265. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * Aquinas * cardinal virtues * Mundus moralis * Aristotle
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Tématu ctností, které se stalo důležitou součástí křesťanské etiky, věnovali pozornost mnozí myslitelé, mezi něž náležel i Jan Amos Komenský. Příspěvek se zaměřuje na Komenského pojetí ctností, především uvážlivosti, a to tak, jak je obsaženo v 6. gradu Pansofie nazvaném Mundus moralis neboli Svět mravní, jenž je částí Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Komenského pojetí je následně porovnáno s tradičním pojetím aristotelským, jež bylo dále zpracováno především Tomášem Akvinským, ale i dalšími křesťanskými teology. V závěru autorka ukazuje, že je to právě postavení uvážlivosti (prudentia), jakožto rozumové ctnosti, které oba systémy podstatným způsobem spojuje.

  Many thinkers, among them Comenius, devoted themselves to the theme of virtues which became an important part of the Christian ethic. This chapter focuses on Comenius’s concept of virtue, above all prudence as contained in the sixth grade of the Pansophia called Mundus moralis or The Moral World, which is part of Comenius’s work De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Comenius’s concept is subsequently compared with the traditional Aristotelian concept, further treated primarily by Thomas Aquinas but also by other Christian theologians. In conclusion, the author shows that it is in fact the position of prudence (prudentia), as rational virtue that links the two systems in an essential way.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280636

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.