Počet záznamů: 1  

Úvod

 1. 1. 0483691 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
  Beránek, Ondřej - Cermanová, Pavlína - Hrubý, Jakub
  Úvod.
  [Introduction.]
  Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 11-19. ISBN 978-80-200-2738-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
  Klíčová slova: legitimity of power * medieval ruler * political philosophy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Úvod ke knize Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi shrnuje základní přístupy k materii, pojednává shrnujícím způsobem panovnickou moc ve 14. století v různých částech světa, vymezuje otázky a definuje metodologický východiska, ze kterých editoři při sestavování monografie vycházeli.

  An Introduction to the book One Sun in the Sky, One Ruler on Earth summarizes the basic approaches to matter, as well as the royal power in the 14th century in different parts of the world, defines the questions and defines the methodological starting points from which the editors came out in compiling the monographs.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279748