Počet záznamů: 1  

Řečí poznávat a řečí tvořit. K fenomenologii jazykových výrazů

 1. 1.
  0483438 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Puc, Jan
  Řečí poznávat a řečí tvořit. K fenomenologii jazykových výrazů.
  [Speech as cognition and speech as creation. Toward a phenomenology of linguistic expressions.]
  Kultura, umění a výchova. Roč. 5, č. 1 (2017). ISSN 2336-1824
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: phenomenology * speech * expression * language * Husserl * Merleau-Ponty
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=156

  Studie představuje dvě fenomenologická pojetí řečového vyjadřování, vymezuje jejich odlišnost od lingvistického přístupu k jazyku a ukazuje, v čem se liší od sebe navzájem. Konkrétně se zaměřuje na funkci řeči v poznávání v rámci filosofie E. Husserla a pojetí tvořivé promluvy ve filosofii M. Merleau-Pontyho. Studie upozorňuje na odlišné postavení jazykového výrazu vůči světu u obou autorů, ale zároveň zdůrazňuje společný kořen obou koncepcí, kterým je přesvědčení o neredukovatelnosti mluvícího subjektu na systém jazykových znaků.

  The paper presents two phenomenological accounts of speech expression, delimits their difference from the linguistic approach to language and shows how they differ from each other. It is focused on the function of speech in cognition in the frame of the philosophy of E. Husserl and the notion of creative speech in the philosophy of M. Merleau-Ponty. The paper points out the difference in the notion of the world in the both authors but, at the same time, it emphasizes their common root that lies in the proposition concerning irreducibility of speaking subject to a system of linguistic signs.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278750

   
   
Počet záznamů: 1