Počet záznamů: 1  

Doslov. Panovník eschatologického času z rodu českých králů

 1. 1. 0483063 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
  Cermanová, Pavlína
  Doslov. Panovník eschatologického času z rodu českých králů.
  [Epilogue. The Ruler of the eschatological time from the Family of Czech Kings.]
  Poslední mesiáš: proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku. Praha: Argo, 2017 - (Potestà, G.), s. 213-220. Každodenní život, 70. ISBN 978-80-257-2156-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Eschatology * theory of power * prophecies
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  V doslovu ke knize Giana Lucy Potesty Poslední Mesiáš, autorka představuje Potestu a jeho dílo v kontextu dalšího světového medievistického bádání. Představuje rovněž problematiku proroctví o posledním císaři z hlediska bohemikálních pramenů.

  In the afterword to the work of Giana Luca Potesta "The Last Messiah", the author presents Potesta and his work in the context of another world-wide medieval research. It also presents the prophecies of the last Emperor in terms of the Bohemian sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278539