Počet záznamů: 1  

Kvantitativní FTIR spektrometrie huminových látek

 1. 1.
  0482512 - ÚSMH 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, F. - Machovič, Vladimír - Hrabalová, H. - Novotná, M.
  Kvantitativní FTIR spektrometrie huminových látek.
  [Quantitative FTIR Spectrometry of Humic Substances.]
  Chemické listy. Roč. 111, č. 6 (2017), s. 363-373. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: FTIR * humic substances * infrared-spectroscopy * structure
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Impakt faktor: 0.260, rok: 2017

  Moderní FTIR spektrometrie umožňuje jak kvalitativní, tak i kvantitativní analýzu huminních (HS) a huminických látek. Tato metoda porovnání s C-13 NMR nebo titrační analýzou funkčních skupin má malou velikost a vysokou míru přesnosti. Dostupnost spektrometrů FTIR pro menší laboratoře je další výhodou. Nicméně, FTIR spektrometrie vyžaduje vysokou čistotu huminových látek, zejména s nízkým obsahem minerálů illit, vody, a zbytky činidel používaných pro těžbu koagulace zlata (difosfátu, síranu nebo kyseliny fluorovodíkové). Zejména při analýze velkých sérií vzorků může být FTIR spektrometrie použita v jiných ohledech (v jiných ohledech nenahraditelná) C-13 NMR spektrometrie. Kromě toho se přenos (KBr) FTIR spektra technického měření, při qui nežádoucí iontovou výměnou tak stane, drift a Jmenovitě (zeslabený úplný odraz) technologie ATR jsou nyní široce používány pro kvantitativní analýzu HS. FTIR spektra založená klasifikace huminových látek, což je nový nástroj pro budoucnost. FTIR spektrometrii lze také použít ke studiu biotransformace humusu, interakce s kovovými ionty atd.

  The modern FTIR spectrometry enables both qualitative and quantitative analysis of humic (HS) and humiclike substances. Priority of this method in comparison with C-13 NMR or titration analysis of functional groups consists in small quantity of consumed sample and time. The availability of FTIR spectrometers for smaller laboratories represents an additional advantage. However, the FTIR spectrometry demands high purity of humic substances, in particular low contents of illite minerals, water, and residues of reagents used for extraction or coagulation (diphosphate, sulphate or hydrofluoric acid). Namely, in analysis of large sample series, the FTIR spectrometry can successfully compete with the (in other respects irreplaceable) C-13 NMR spectrometry. Besides the transmission (KBr) technique of FTIR spectra measurement, at which undesirable ion exchange occurs, the DRIFT and namely ATR (Attenuated Total Reflection) techniques are now widely applied for quantitative analysis of HS. The FTIR spectra-based classification of humic substances, which is rarely applied till now, seems to be a prospective tool. The FTIR spectrometry can widely be used also to study the humus biotransformation, interactions with metal ions, etc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281840

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.