Počet záznamů: 1  

Provensálská ves a moravská města mezi středověkem a raným novověkem. Alleins 16. století v kontextu vědeckého díla Jaroslava Marka

 1. 1. 0482483 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sterneck, Tomáš
  Provensálská ves a moravská města mezi středověkem a raným novověkem. Alleins 16. století v kontextu vědeckého díla Jaroslava Marka.
  [Village in Provence and the Moravian towns between the Middle Ages and the Early Modern Period. Alleins in the 16th century in context of the scholarly work of Jaroslav Marek.]
  Časopis Matice moravské. Roč. 135, č. 2 (2016), s. 421-443 ISSN 0323-052X
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: history * historians * Jaroslav Marek
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Studie se zabývá přínosem Jaroslava Marka (1926-2011) pro urbánní dějepisectví a analyzuje jeho francouzskou studii o provensálském Alleinsu v 16. století v kontextu Markovy vědecké práce zaměřené na moravská města v pozdním středověku a raném novověku.

  The study deals with the contribution of Jaroslav Marek (1926-2011) to the urban historiography and offers an analysis of his French study about Alleins in Provence in the 16th century in the context of Marek’s scholarly work focused on Moravian towns in the late Middle Ages and the Early Modern Period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277916