Počet záznamů: 1  

Internacionalisté pod drobnohledem. Interbrigadisté v československých jednotkách za druhé světové války pohledem sociologických kategorií

 1. 1.
  0482247 - ÚSD 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Maršálek, Zdenko
  Internacionalisté pod drobnohledem. Interbrigadisté v československých jednotkách za druhé světové války pohledem sociologických kategorií.
  [„Internationalists“ under Microscope. The International Brigades Members in Czechoslovak Units in WWII in the Sociological Perspective.]
  Paginae historiae. Roč. 25, č. 1 (2017), s. 44-61. ISSN 1211-9768
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: international brigades * WWII * resistance-in-exile
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Studie rozebírá vnitřní složení skupiny československých interbrigadistů, kteří se po skončení občanské války ve Španělsku přímo zapojili do československého odboje v zahraničí v letech 1939–1945. Ve Španělsku bojovalo více než 2200 Čechoslováků. Prozatím se podařilo doložit, že evidencí v exilové armádě za druhé světové války jich prošlo 614, z nichž 499 kratší či delší dobu v československém exilovém vojsku skutečně sloužilo – zbylí byli buď odmítnuti ze zdravotních důvodů, nebo nenastoupili na základě vlastního rozhodnutí. Naprostá většina (451 osob) nastoupila již v letech 1939/1940 ve Francii, zvláště pak z internačního tábora Gurs, zatímco na jiných teritoriích, kde se organizovala československá armáda, šlo jen o velmi malé počty. Uvedená čísla je třeba brát jako minimální, neboť výzkum a verifikace dále probíhá. Statistické zpracování sleduje několik vybraných sociologických a vojensko-sociologických kategorií, jako národnostní struktura, regionalita původu, věk, či otázka vojenských hodností, povyšování a funkčního zařazení. Konkrétní, kvantitativní údaje a jejich analýza přinášejí nové poznatky o této počtem nevelké, ale svým významem důležité skupině československého exilového vojska v letech druhé světové války. Výsledky mohou v podobě „tvrdých dat“ sloužit jako výchozí materiál pro další výzkum.

  The paper analyses the internal composition ofthe group of Czechoslovaks in international brigades that, after the end of the Spanish Civil War, got involved in the Czechoslovak Exile Resistance in 1939-1945. More than 2 200 Czechoslovaks fought in Spain, and 614 of them can be documented to have gone through the evidence of the Czechoslovak army-in-exile in the WWII – 499 of them actually served in the military units at least for some time others were either turned down for medical reasons, or decided not to serve after all. An absolute majority (451 persons) were mustered already in 1939-1940 in France, especially in the internment camp Gurs, while, on other territories where the Czechoslovak Army was being organized, there were only very small numbers of them. The numbers given are to be considered as minimal, since the research and verification are still in progress. The statistical treatment follows several selected sociological and military sociological categories, such as national strnefollows several selected sociological and military sociological categories, such as national structure, place oforigin, age, or military rank, promotions and functional categorisation. Actual, quantitative data and their analysis bring new findings about this small, yet important group in the Czechoslovak army-in-exile during the WWII. The results can, in the form of hard data. Serve as a starting point for further research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277627

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.