Počet záznamů: 1  

Nietzsche pro začátečníky. Tak pravil Zarathustra: úvod do četby [Překlad]

 1. 1.
  0480610 - FLÚ 2018 RIV CZ cze T - Překlad
  Kitzler, Petr
  Nietzsche pro začátečníky. Tak pravil Zarathustra: úvod do četby [Překlad].
  [Nietzsche for Beginners. Thus Spoke Zarathustra: An Introduction [Translation].]
  [Schmidt, Rüdiger a Spreckelsen, Cord. Nietzsche für Anfänger: Also sprach Zarathustra: eine Lese-Einführung. 10. Auflage. München: DTV, 2015. 197 stran. Philosophie für Anfänger. ISBN 978-3-423-30124-4.]. - Praha: Filosofický ústav, 2017. Oikúmené, 190. ISBN 978-80-7298-242-4
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Friedrich Nietzsche * Also Sprach Zarathusta * German Philosophy * Interpretations
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Kniha poskytuje všestranný úvod k jednomu z nejslavnějších, ale zároveň nejobtížnějších spisů Friedricha Nietzscheho, díla Tak pravil Zarathustra. Kromě interpretace hlavním postav a motivů, které se v tomto díle objevují, tato kniha neopomíjí ani souvislosti s ústředními tématy Nietzschovy filosofie: nadčlověkem, vůlí k moci či věčnému návratu.

  This book brings a multifaceted introduction to one of the most famous, yet also the most difficult works of Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra. Besides the detailed interpretation of the main characters and motifs of Thus Spoke Zarathustra, the book focuses also on the links to the main themes of Nietzsche's philosophy: to the Overman, will to power and the eternal return.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277638