Počet záznamů: 1  

Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii

 1. 1. 0480372 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
  Balík, Vojtěch (ed.) - Schifferová, Věra (ed.)
  Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii.
  [Jan Amos Comenius: Writings on First Philosophy.]
  Praha: Oikoymenh, 2017. 765 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 66. ISBN 978-80-7298-204-2
  Grant CEP: GA ČR GA13-08740S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * metaphysics * critical edition * translation * study and commentary
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology

  Dvojjazyčná edice metafyzických textů Komenského. Jde o vydání jeho šesti spisů, které představují systematické pojednání o první filosofii: První filosofie, Pansofické scenografie část II, Dveře věcí otevřené (1643), Dveře věcí otevřené (1681), Svět možný, Svět pravzorový. Latinský text prvních čtyř spisů je převzat z akademické kritické edice (Dílo J. A. Komenského), pouze s nutnými revizemi, dva poslední texty jsou zde kriticky vydány poprvé. Český překlad je v zásadě pořízen nově, s přihlédnutím k již stávajícím překladům, pokud jsou, a k výsledkům nového bádání o Komenského filosofii a jeho terminologickém systému. Publikace je uvedena analytickou studií o Komenského metafyzice a vybavena podrobným odborným komentářem.

  Bilingual edition of metaphysical works of Comenius, i.e. of six writings representing his systematic treatises on first philosophy: Prima philosophia, Scenographiae pansophicae pars II, Janua rerum (1643), Janua rerum (1681), Mundus possibilis, Mundus archetypus. The Latin text of the first four works is taken from the academic critical edition of Comenius works (Opera omnia), with only necessary revisions, while the last two texts are here critically edited for the first time. The Czech translation is newly prepared, taking into account previous translations, if they exist, as well as results of recent research on Comenius' philosophy and his terminological system. The publication is introduced by an analytical study on Comenius' metaphysics and provided with detailed expert commentary.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276225