Počet záznamů: 1  

Opticky variabilní obrazové zařízení a způsob jeho přípravy

 1. 1.
  0479495 - ÚPT 2018 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Horáček, Miroslav - Kolařík, Vladimír
  Opticky variabilní obrazové zařízení a způsob jeho přípravy.
  [An optically variable imaging device and the method of its preparation.]
  2017. Vlastník: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 30.08.2017. Číslo patentu: 306 956
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: diffractive device * cross gratings * spiral arrangement
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Obor OECD: Nano-processes (applications on nano-scale)
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306956.pdf

  Opticky variabilní obrazové zařízení ve formě planární optické struktury (950), obsahující alespoň jednu plošnou primární oblast (951) s mikro a anebo nebo nano optickými primitivy (961w, 971x, 981y, 991z) nebo jejich sadami tvořícími zmíněnou primární oblast (951) planární optické struktury (950), uspořádané tak, že dopadající světlo vytvoří interakcí se zmíněnou planární optickou strukturou (950) vizuální vjem jednoho obrazu (903) odpovídajícího charakteristickému obrazci dané kombinace trojrozměrného fylotaktického modelu (905) a jádrového modelu (906), a zároveň odlišný vizuální vjem jiného obrazu (904) nebo obrazů odpovídajících grafickému vzoru (902). Je popsán rovněž způsob přípravy takového opticky variabilního obrazového zařízení.

  The optically variable imaging device in the form of the planar optical structure (950), comprising at least one planar primary area (951) with micro and/or nano optical primitives (961w, 971x, 981y, 991z), or their sets forming the aforementioned primary area (951) of the planar optical structure (950), arranged so that the incident light makes, by the interaction with the aforementioned planar optical structure (950), visual perception of one image (903) corresponding to the characteristic pattern of the combination of the three-dimensional phyllotactic model (905) and the core model (906), and, at the same time a different visual perception of another image (904) or images corresponding to the graphic pattern (902). There is also described the method of preparation of such an optically variable imaging device.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275480
   
Počet záznamů: 1