Počet záznamů: 1  

Wykorzystanie pomiarów mikrotwardości Vickersa do analiz wegla kamiennego pochodzacego z partii F kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzebie, Ruch Zofiówka

 1. 1. 0477642 - UGN-S 2018 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
  Godyń, K. - Králová, Lucie
  Wykorzystanie pomiarów mikrotwardości Vickersa do analiz wegla kamiennego pochodzacego z partii F kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzebie, Ruch Zofiówka.
  [Application of Vickers micro hardness measurements for hard coal analysis focusing on the F part of the Borynia-Zofiówka-Jastrzebie mine, Zofiówka Section.]
  Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 25-33. ISSN 1643-1030
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: Vickers microhardness * hard coal * Upper Silesian Coal Basin (USCB)
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Obor OECD: Mining and mineral processing
  http://www.img-pan.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwa/prace-img-pan/2016.html

  W ramach pracy przeprowadzono pomiary mikrotwardości z róznowiekowych pokladów wegla kamiennego rejonu Zofiówki, skupiajac sie na partii F. Do badań wykorzystano urzadzenie Micro Hardness tester CSM Instruments, czyli zintegrowany system mikroskopu optycznego wraz z analizatorem mikrotwardości Vickersa.

  Microhardness measurements of the different age coal deposits of the Zofiówska area, focusing on the F part were carried out. The studies were performed on the Micro Hardness Tester CSM Instruments, which is an integrated optical microscope system with a Vickers microhardness analyzer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273930