Počet záznamů: 1  

Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578)

 1. 1. 0476714 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Böhmová, Veronika
  Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578).
  [Vocalic quantity in The Sermon on the Direful Comet (1578).]
  Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 57-73 ISSN 0027-8203
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: dialect * edition * language of the period of humanism * Melantrich * print * Šubar * Veleslavín * vocalic quantity
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics

  Studie analyzuje vokalickou kvantitu v kázání Valentina Šubara Lanškrounského, které roku 1578 vydala společná tiskařská dílna Daniela Adama z Veleslavína a Jiřího Melantricha z Aventýna. Konjunkce nébrž, která se dle J. Poráka od roku 1560 v tiscích nevyskytuje, se v Kázaní nalézá. Příspěvek také reflektuje současnou diskuzi o míře vlivu sazeče na výslednou podobu tisku a dochází k závěru, že distribuce variant ů a uo je v Kázaní náhodná.

  The paper analyses vocalic quantity in the sermon by Valentin Šubar Lanškrounský which was published in 1578 under the collaboration of Daniel Adam of Veleslavín and Jiří Melantrich of Aventyno in their printing workshop. The conjunction nébrž, which according to J. Porák has not appeared in print since the 1560s, can be found in The Sermon. The analysis further reflects the current discussion on the amount of influence the typographer had on the final visual form of the print, reaching the conclusion that the distribution of the variants ů and uo in The Sermon retains random character.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273289