Počet záznamů: 1  

Rostrokonchy z devonských sedimentů moravskoslezské pánve

 1. 1.
  0476462 - GLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Weinerová, Hedvika - Weiner, Tomáš - Hladil, Jindřich
  Rostrokonchy z devonských sedimentů moravskoslezské pánve.
  [Rostroconchs from Devonian sediments of the Moravo-Silesian Basin.]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 50, č. 1 (2017), s. 153-157. ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA ČR GA14-18183S
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: Rostroconchia * Mollusca * Devonian * Moravo-Silesian Basin
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Obor OECD: Paleontology

  Tato práce se zabývá rostrokonchami ve výbrusovém materiálu z lokalit v drahanském faciálním vývoji (rudný důl u Horního Benešova) a ve vývoji Moravského krasu (údolí Křtinského potoka, Lesní lom, Šumbera) v časovém rozpětí eifel až famen. Na schránkách rostrokonch z devonu moravsko-slezské pánve lze vyčlenit minimálně dvě vrstvy. Vnější vrstva je béžově až hnědě zbarvená a tvoří rovněž povrchovou skulpturu a vnitřní žebra. Zejména na průřezu vnitřními žebry lze sledovat jemnou prizmatickou mikrostrukturu a přírůstkové vrstvičky. Velmi dobré zachování mikrostruktury může indikovat původní kalcitovou mineralogii a/nebo původní příměs organiky či fosfátových ligandů. Vnitřní vrstva schránky byla tvořena aragonitem a často se rozpustila ještě před tím, než mohla být nahrazena kalcitovým cementem.

  This paper focuses on rostroconchs in thin sections from localities with Drahany (basinal) facies development (Horní Benešov ore mine) and Moravian Karst (platform) facies development (Křtiny Brook valley, Lesní lom Quarry and Šumbera section) in the time interval from Eifelian to Famennian. Rostroconchs from the Devonian of the Moravo-Silesian Basin possess at least two distinguishable shell layers. The outer shell layer is beige to brownish, and forms also surface sculpture and distinct internal ribs. Especially at internal ribs, fine prismatic microstructure and growth bands are visible. Such a very good preservation might indicate original calcite mineralogy and/or former admixture of possible organic or phosphate ligands. The inner shell layer consisted of aragonite and was commonly dissolved before its replacement by sparry calcite cement.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272952