Počet záznamů: 1  

Skejuš - Skejušané - Skejušan : Rusíni v Chomutově : původ, historie a současnost

 1. 1.
  0473052 - EÚ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Malinová, I. - Otčenášek, Jaroslav - Lendělová, V.
  Skejuš - Skejušané - Skejušan : Rusíni v Chomutově : původ, historie a současnost.
  [Skejuš - Skejušané - Skejušan : Ruthenians in Chomutov : Origin, History and Present.]
  Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 200 s. ISBN 978-80-246-3329-9
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Ruthenians * Ruthenian language * migration * ethnic identity * aculturation * folklore
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Tato publikace se zaměřila na Rusíny a pokouší se přispět do diskuse o postavení Rusínů nejen ve vztahu k Ukrajině, ale i k dalším zemím, ve kterých žijí. Proto se v první části knihy snažíme přiblížit současné nahlížení na Rusíny v teoretičtější rovině se zvláštním přihlédnutím k oblasti Podkarpatské Rusi. Druhý oddíl naší publikace je zaměřen úzce na jednu skupinu Rusínů, na tzv. skejušské Rusíny, kteří původně pocházeli ze severního Slovenska, ale v polovině 19. století se přestěhovali do východního Banátu (dnes Rumunsko). Většina z nich se na konci 40. let 20. století "vrátila" do Československa. Třetí část knihy se zacílila na kulturní specifika skejušských Rusínů a jejich potomků v dnešní ČR, především pak na folklorní sdružení Skejušan, které vytvořili.

  This publication looks at the Ruthenian community and tries to contribute to the discussion on the status of Ruthenians not only in relation to the Ukraine but also to other countries where they live. In the first part of the book we try to look at contemporary perceptions of Ruthenians on a theoretical level, with particular regard to Ruthenia. The second part of the book focuses closely on Skesujan Ruthenians who were originally from northern Slovakia but relocated to eastern Banat (present day Romania) in the mid-19th century. Most of the Skesujan Ruthenian community "moved back" to Czechoslovakia in the late 1940s. The book’s third section considers the cultural specifics of Ruthenians and their descendants in the Czech Republic, namely the Skejušan folklore society which they have created.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270371

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.